Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị giáng sinh 26/10/2021
3 nguyễn tâm long 26/10/2021
4 Trần Nguyễn Thanh Quân 26/10/2021
5 Nguyễn thuỵ phuong loan 26/10/2021
6 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 26/10/2021
7 Ngô Thị Kim Phượng 26/10/2021
8 Theo file đính kèm 26/10/2021 01/11/2021
9 Nguyễn Thị Kim Trâm 26/10/2021
10 nguyễn viết quang 26/10/2021