Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 03/12/2021
3 PHÙNG THÚY VY 03/12/2021
4 ĐẶNG MỸ KIỀU THOA 03/12/2021
5 Chạc Tứ Yến 03/12/2021
6 Vũ Thị Minh Hậu 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH PHÁT 03/12/2021
9 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH PHÁT 03/12/2021
10 LƯƠNG THỊ MAI ANH 03/12/2021