Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGHÊ LẬP KỲ 01/08/2021
2 LÂM XUÂN CƯỜNG 01/08/2021
3 Vũ Lan Phương 01/08/2021
4 Trần Minh Mẫn 01/08/2021
5 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 01/08/2021
6 Từ Minh Tuấn 01/08/2021
7 Nguyễn Thị Kim Chi 01/08/2021
8 LAI THI THANH 01/08/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG 01/08/2021
10 LAI THI THANH 01/08/2021