Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Dung 08/12/2021
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 08/12/2021
4 NGUYỄN THẾ HIỆP 08/12/2021 23/12/2021
5 Lê Thị Loan 08/12/2021
6 CHÂU PHÚC THIỆN 08/12/2021 23/12/2021
7 TRẦN KHẢI LONG- TRẦN THANH LIÊM 08/12/2021 09/12/2021
8 trần kim 08/12/2021 09/12/2021
9 Lê Thị Thanh Liễu (bưu điện) 08/12/2021 15/12/2021
10 nguyễn văn hữu 08/12/2021