Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Bình An 11/05/2021
2 LÊ VĂN TIẾN 11/05/2021
3 Quỳnh Nguyễn 11/05/2021
4 Nguyễn Phương Thảo 11/05/2021
5 Nguyen Thi Anh Tuyet 11/05/2021
6 Lê Thị Thuý Hạnh 11/05/2021
7 Nguyễn Phương Thảo 11/05/2021
8 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11/05/2021 14/05/2021
9 Trần Hữu Đức 11/05/2021
10 NGÔ KHẮC HUÂN - LÊ THỊ THANH 11/05/2021