Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Đạt 27/10/2021
3 Nguyễn Thị Bình An 27/10/2021
4 TRẦN XUÂN QUANG-NGUYỄN THỊ MỘNG LINH 27/10/2021
5 Vũ Minh Quang 27/10/2021
6 Phuong thi nguyet 27/10/2021
7 VÕ ĐẮC AN 27/10/2021
8 Huỳnh Ngọc Như Quỳnh 27/10/2021
9 Đặng Hà Tuấn 27/10/2021
10 Đặng Xuân Thêm 27/10/2021