Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Ngọc Thảo 28/01/2022
3 CAO MINH QUYỀN 28/01/2022
4 Nguyễn Thị Bích Phương 28/01/2022 22/02/2022
5 Nguyễn Thị Bích Phương 28/01/2022 22/02/2022
6 Nguyễn Thị Bích Phương 28/01/2022 22/02/2022
7 LƯU ANH NGỌC 28/01/2022 28/02/2022
8 PHẠM VĂN TUẤN 28/01/2022 21/02/2022
9 NGUYỄN HỌA MI 28/01/2022 28/02/2022
10 NGUYỄN TIẾN THANH (UQ) 28/01/2022 07/02/2022