Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ XUÂN HUY 23/10/2021
3 PHẠM HOÀNG TÚ 23/10/2021 28/10/2021
4 Trần Thị Hằng 23/10/2021
5 TRẦN MINH KHÔI 23/10/2021 28/10/2021
6 TRẦN THỊ THU HIỀN 01000 23/10/2021 25/10/2021
7 TRẦN THỊ NAM HÀ 23/10/2021 28/10/2021
8 LÊ TRẦN DUY PHƯƠNG 23/10/2021 08/11/2021
9 Lê thị thu tâm 23/10/2021
10 Đoàn Thị Mỹ Nhung 23/10/2021