Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ MINH THIỆN 17/10/2019 18/10/2019
2 NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA 17/10/2019 22/10/2019
3 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 17/10/2019
4 LƯƠNG NỮ 17/10/2019
5 HUỲNH HOÀNG TÀI 17/10/2019
6 NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA 17/10/2019
7 PHẠM THÙY TRANG 17/10/2019
8 nguyễn thị thanh huệ 17/10/2019
9 Trương Vỹ Kiệt 17/10/2019 22/10/2019
10 NGUYỄN THANH THÀNH 17/10/2019