Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NHI 17/10/2021
2 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP 17/10/2021
3 BÙI ĐÌNH LUÂN 17/10/2021
4 Ngô thị hải hà 17/10/2021
5 Thanh Nguyen 17/10/2021
6 TRẦN THỊ LOAN 17/10/2021
7 Ngô thị hải hà 17/10/2021
8 TRẦN THỊ LAN 17/10/2021
9 Nguyễn Thanh Đích 17/10/2021
10 NGUYỄN THỊ HỒNG 17/10/2021