Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN MỸ BÌNH 04/07/2022
3 NGUYỄN THANH THUẬN 04/07/2022
4 Ngô Văn Giàu 04/07/2022
5 Tống Thị Luyên 04/07/2022
6 NGUYỄN KHẮC SĨ 04/07/2022
7 Trần Thanh Hòa 04/07/2022
8 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG 04/07/2022
9 Trịnh Thị Thúy Nga 04/07/2022
10 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 04/07/2022