Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thủy 08/12/2021
3 Lê Hữu Đạt 08/12/2021
4 Nguyễn Thị Trúc Liên 08/12/2021
5 LÊ THỊ THÚY KIỀU 08/12/2021
6 LÂM QUANG HIẾU 08/12/2021
7 VÕ PHƯỚC THIÊN TRANG 08/12/2021
8 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 08/12/2021
9 DƯƠNG TUYẾT NHI 08/12/2021 09/12/2021
10 ĐỖ TIẾN ĐẠT 08/12/2021 14/12/2021