Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Lê Bảo Châu 09/08/2022
3 Lê Thị Quỳnh Phương 09/08/2022
4 PHẠM TRƯỜNG AN 09/08/2022
5 Lê Thị Quỳnh Phương 09/08/2022
6 Lâm Kỳ Vinh 09/08/2022
7 Lê Thị Quỳnh Phương 09/08/2022
8 Lê Thị Quỳnh Phương 09/08/2022
9 HỒ XUÂN NGỌC 09/08/2022
10 Nguyễn Thị Bình An 09/08/2022