Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH VY 13/08/2022
3 LÊ THỊ BÍCH THỦY 13/08/2022
4 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 13/08/2022
5 Huỳnh Thị Mộng Cúc 13/08/2022
6 NGÔ VĂN HUÊ 13/08/2022 29/08/2022
7 LÊ ĐỨC BẢY 13/08/2022 15/08/2022
8 NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN 13/08/2022 15/08/2022
9 BÙI THỊ HIẾU 13/08/2022 29/08/2022
10 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 13/08/2022