Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thanh Trúc 17/05/2021
2 NGUYỄN TRUNG HIẾU 17/05/2021
3 Bùi Trung Hiếu 17/05/2021
4 Phạm Cao Minh Hoàng Em 17/05/2021
5 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ 168 17/05/2021
6 - 17/05/2021 01/06/2021
7 - 17/05/2021 01/06/2021
8 BÙI VIẾT TRIỆU 17/05/2021 29/05/2021
9 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 17/05/2021
10 LÊ TƯỜNG SINH 17/05/2021