Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phùng Thị Thanh Thảo 05/07/2022
3 Nguyễn Thị Minh Hà 05/07/2022
4 NGUYỄN NGỌC HÙNG 05/07/2022
5 TRẦN VIẾT QUÂN 05/07/2022
6 LÊ NGỌC BẢO PHƯƠNG 05/07/2022
7 TRẦN VĂN TRÁNH 05/07/2022
8 Đàm Văn Thắng 05/07/2022
9 DƯ ĐỨC TƯỜNG 05/07/2022
10 Hồ Kim Ngân 05/07/2022 05/07/2022