Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Tuyết Khương 23/05/2022
3 Công Ty TNHH Hỷ Phát 23/05/2022
4 PHAN THỊ MỸ LY 23/05/2022
5 NGUYỄN THẾ HIỆP 23/05/2022
6 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 23/05/2022
7 NGŨ CHÍ MINH 23/05/2022
8 Văn Thị Mỹ Linh 23/05/2022
9 HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN 23/05/2022
10 NGUYỄN BÌNH AN 23/05/2022