Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 28/09/2021 30/09/2021
2 Lê Thị Thanh Huyền 28/09/2021
3 NGÔ VĂN THANH SANG 28/09/2021 30/09/2021
4 TRẦN PHAN KIM PHƯỢNG 28/09/2021 30/09/2021
5 NGUYỄN MINH RÀNG 28/09/2021 30/09/2021
6 CHÂU THỊ PHAN 28/09/2021 30/09/2021
7 CHÂU THỊ PHAN 28/09/2021 30/09/2021
8 LÊ THỊ KIỀU CHINH 28/09/2021 05/10/2021
9 LÊ THỊ KIỀU CHINH 28/09/2021 05/10/2021
10 Phạm Thị Ngọc Hương 28/09/2021 07/10/2021