Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Nhụy 24/01/2019 01/02/2019
2 LÊ MINH TUẤN 24/01/2019 25/01/2019
3 PHẠM THỊ ANH TUYỀN 24/01/2019 25/01/2019
4 LÊ BÁ AN BÌNH 24/01/2019 25/01/2019
5 HOÀNG THỊ KIM VINH 24/01/2019 25/01/2019
6 VŨ MINH TÍN 24/01/2019 25/01/2019
7 NGUYỄN THỊ PHẤN 24/01/2019 25/01/2019
8 DƯƠNG VĂN GHI 24/01/2019 29/01/2019
9 Trần Kim Tuyến 23/01/2019
10 VÕ THỊ ĐẠO 23/01/2019 28/02/2019