Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ MÃNH HÀ 23/11/2018 28/11/2018
2 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 23/11/2018 28/11/2018
3 HUỲNH QUỐC HƯNG 23/11/2018 26/11/2018
4 VÕ VĂN TÂM 22/11/2018
5 VÕ VĂN TÂM 22/11/2018
6 VÕ VĂN TÂM 22/11/2018
7 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 22/11/2018 14/12/2018
8 Trần Đức Hoàng Ly 22/11/2018
9 PHẠM THỊ BÍCH NA 22/11/2018 06/01/2019
10 LÂM BẢO NHI 22/11/2018