Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Hữu Đức 11/05/2021
2 NGÔ KHẮC HUÂN - LÊ THỊ THANH 11/05/2021
3 Lê Thị Hạnh 11/05/2021
4 Nguyễn Hoàng Vinh 11/05/2021
5 Võ Minh Tường 11/05/2021
6 Phan Hoàng Linh Quyên 11/05/2021
7 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2021
8 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2021
9 Vũ Quốc Thế 11/05/2021
10 nguyễn thị vân 11/05/2021 14/05/2021