Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ HOÀI CHI 17/05/2021
2 NGUYỄN VĂN VẸN 17/05/2021
3 TRẦN VĂN THI 17/05/2021
4 Hà Thanh Thuận 17/05/2021
5 CÔNG TY TNHH PROLIFE PREMIUM 17/05/2021
6 Trương Thị Đoan Trang 17/05/2021
7 Lê Thị Huế 17/05/2021
8 HUỲNH THỊ DIỄM TUYỀN 17/05/2021
9 TRẦN VĂN HẢI 17/05/2021 18/05/2021
10 Nguyễn Thị Tiền 17/05/2021