Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ TRẦN VÂN HƯƠNG 04/12/2021
3 Bùi Ngọc Hiếu 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DOCTOR JAPAN 04/12/2021
5 Trần Tường Linh 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẠNH LS 04/12/2021
7 Lý Mỹ Duyên 04/12/2021
8 Trần Tường Linh 04/12/2021
9 Đoàn Thị Hoài Tâm 04/12/2021
10 Trần Tường Linh 04/12/2021