Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG QUANG ĐẠT 24/01/2022 25/01/2022
3 NGUYỄN THỊ THI THI 24/01/2022
4 VÕ THỊ HẬN 24/01/2022
5 Le Thi Minh Thuy 24/01/2022
6 TRẦN THANH DÂN 24/01/2022
7 HOÀNG VĂN TRÍ 24/01/2022
8 NGUYỄN THỊ THI THI 24/01/2022
9 PHẠM THÀNH KHANH 24/01/2022 07/03/2022
10 NGUYỄN THỊ KHANG AN 24/01/2022 21/02/2022