Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Quỳnh Phương 20/09/2019
2 Lê Thị Quỳnh Phương 20/09/2019
3 Lê Thị Quỳnh Phương 20/09/2019
4 Lê Thị Quỳnh Phương 20/09/2019
5 Lê Thị Quỳnh Phương 20/09/2019
6 QUAN ĐẮC HIỀN 20/09/2019
7 LÊ TẤN VŨ 20/09/2019
8 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 20/09/2019
9 ĐẶNG VĂN VINH 20/09/2019 27/09/2019
10 ĐẶNG LÊ TRƯỜNG GIANG - LÊ THỊ NGỌC ÁNH 20/09/2019 28/10/2019