Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM NGUYỄN THUỲ KHANH 01/03/2021
2 ĐOÀN THỊ TUYẾT 01/03/2021 04/03/2021
3 TRƯƠNG TỐ NHƯ 01/03/2021
4 TRẦN THỊ BÍCH THUẬN 01/03/2021
5 LÊ HỒNG NGHĨA - NGUYỄN THỊ HỒNG 01/03/2021
6 NGUYỄN QUANG BẢO 01/03/2021
7 Nguyễn Anh Tiến 01/03/2021 16/03/2021
8 TRẦN VĂN THI 01/03/2021
9 Đỗ Thị Thùy Dương 01/03/2021 04/03/2021
10 LÊ QUỐC THÀNH 01/03/2021 04/03/2021