Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN ÁI NHẠN 18/05/2022 27/05/2022
3 ĐỖ THỊ KIM CHI 18/05/2022 27/05/2022
4 LÊ TRẦN THANH MAI 18/05/2022 25/05/2022
5 Lê Đức Ngân Hà 18/05/2022 27/05/2022
6 Phạm Bảo Đảm 18/05/2022
7 Trần Phúc Vinh 18/05/2022
8 Lê Đức Ngân Hà 18/05/2022 27/05/2022
9 Dương Thị Thu Thủy 18/05/2022 30/05/2022
10 TRẦN DIỄM PHƯƠNG 18/05/2022