Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯỢNG 19/01/2021
2 Dinh Thi Xuan Huong 19/01/2021
3 TRẦN HOÀNG KHANG 19/01/2021
4 DƯƠNG QUỐC HÙNG 19/01/2021
5 Trần Châu Giang 19/01/2021
6 TRỊNH THÙY HƯƠNG 19/01/2021
7 LÂM THÙY QUỲNH QUYÊN 19/01/2021
8 TRẦN KIM HOA 19/01/2021
9 TRẦN KIM HOA 19/01/2021
10 LÂM THÙY QUỲNH QUYÊN 19/01/2021