Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Hoàng Trung 04/12/2020
2 Trịnh Thị Thuý Trinh 04/12/2020
3 PHAN TRỌNG QUYỀN 04/12/2020
4 NGUYỄN HẢI HUY 04/12/2020
5 Trần Hải Nhi 04/12/2020
6 HUỲNH MINH HIỀN 04/12/2020
7 Mai Thi Cẩm Chi 04/12/2020
8 HÀ THỊ HẬU 04/12/2020
9 TRẦN NGỌC ĐIỂM 04/12/2020
10 LÊ THỊ ÚT 04/12/2020