Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 Nguyễn Thị Hà Phương 30/11/2021
4 Nguyễn thị Kim Cúc 30/11/2021
5 NGÔ THỊ ÁNH TRÚC 30/11/2021
6 Đặng Thị Lệ Vinh 30/11/2021
7 Nguyễn Thị Hà Phương 30/11/2021
8 Nguyễn Tiến Hoàng Oanh 30/11/2021
9 TRẦN BÍCH SANG 30/11/2021
10 Kim Đông Sang 30/11/2021