Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH DƯỢC - MỸ PHẨM THIÊN NGA 17/01/2022 24/01/2022
3 PHAN TẤT ĐẠT 17/01/2022
4 Phan Ngọc Huyền Trân 17/01/2022
5 Thúy Anh 17/01/2022 24/01/2022
6 ĐINH SỸ THẮNG 17/01/2022
7 BÙI THANH BÌNH 17/01/2022 09/02/2022
8 HỒ VĂN TÂM 17/01/2022 15/02/2022
9 Lâm Kim Thu 17/01/2022 26/01/2022
10 Lâm Kim Thu 17/01/2022 26/01/2022