Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH NGỌC HƯƠNG 16/09/2021
2 PHAN THỊ KIM PHƯƠNG 16/09/2021
3 Huỳnh thị bé nhiên 16/09/2021
4 Hàn Thị Phương Uyên 16/09/2021 22/09/2021