Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Đình Ngọc Mai 28/09/2021
2 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 28/09/2021
3 Trần Đức Hải 28/09/2021 01/10/2021
4 Lê Hoài An 28/09/2021
5 trần Thị Lý 28/09/2021 28/10/2021
6 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Sao Mai 28/09/2021 05/10/2021
7 Nguyễn Lê Minh Châu 28/09/2021
8 TRẦN VĂN THI 28/09/2021
9 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/09/2021
10 Vũ Thị Thúy 28/09/2021 01/10/2021