Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH THỊ HƯƠNG LAN 23/09/2021
2 Nguyễn Bảo Ngọc 23/09/2021 28/09/2021
3 Lê Võ Thùy Trang 23/09/2021 28/09/2021
4 Nguyễn Bảo Ngọc 23/09/2021 28/09/2021
5 Lê Phan Thảo Ly 23/09/2021 28/09/2021
6 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021 29/09/2021
7 TRẦN VĂN THI 23/09/2021
8 Nguyễn Hoàng Mai Khanh 23/09/2021 28/09/2021
9 Lê Vàng 23/09/2021
10 Lê Phan Thảo Ly 23/09/2021 28/09/2021