Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hướng Dương 01/12/2021
3 QUỐC NGỌC DIỆU ĐỊNH KỲ 01/12/2021
4 Phạm Thị Tường Vy 01/12/2021
5 Vũ Quang Diệu 01/12/2021
6 Nguyễn Thanh Tiến 01/12/2021
7 huỳnh thị phương hoài 01/12/2021
8 Cao Xuân Hồng Ly 01/12/2021
9 Nguyễn Thị Phương 01/12/2021
10 CTY CP SX XD TM DV HƯNG PHÁT 01/12/2021