Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dương Thị Ngọc Tuyền 24/05/2022
3 Trịnh Thị Thúy Nga 24/05/2022
4 Ngô Thị Thanh Thúy 24/05/2022
5 Dương Thị Ngọc Tuyền 24/05/2022
6 NGUYỄN MỸ THỰC 24/05/2022 28/06/2022
7 Lê Thị Thu Hương 24/05/2022
8 ĐÀO THỊ THUẬN 24/05/2022
9 Nguyễn Ngọc Thúy Ái 24/05/2022
10 TRẦN MINH TRÍ 24/05/2022 25/05/2022