Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thành Tâm 28/10/2020 11/11/2020
2 Nguyễn Quỳnh Anh Thảo 28/10/2020 11/11/2020
3 Nguyễn Đình Nam 28/10/2020 11/11/2020
4 Cao Xuân Phương 28/10/2020 07/12/2020
5 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 28/10/2020 09/11/2020
6 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI GIANG (Đ/d Nguyễn Xuân Mạnh) 28/10/2020 25/11/2020
7 Nguyễn Thị Hiền 28/10/2020 11/11/2020
8 Hồ Hoàng Lâm 28/10/2020 11/11/2020
9 Nguyễn Thị Thanh Loan 28/10/2020 30/10/2020
10 TRƯƠNG VĂN SÁNG 28/10/2020 03/11/2020