Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Như Quỳnh 25/10/2021
3 HUỲNH VĂN SINH 25/10/2021
4 TRẦN DUY TÂN 25/10/2021
5 ĐỖ QUÝ HỒNG ÂN 25/10/2021 28/10/2021
6 LÊ TRƯỜNG VŨ 25/10/2021
7 TRẦN VĂN THI 25/10/2021 03/11/2021
8 Vũ Minh Quang 25/10/2021
9 TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT 25/10/2021 02/11/2021
10 TRẦN VĂN THI 25/10/2021 03/11/2021