Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thanh Sang 21/10/2021
2 Nguyễn Thị Minh Huê 21/10/2021
3 LÂM THỊ LỆ HẰNG 21/10/2021
4 BÙI VĂN NAM 21/10/2021
5 Nguyễn Thành Nhân 21/10/2021
6 Nguyễn Thị Thu 21/10/2021
7 VƯƠNG BỘI CƠ 21/10/2021
8 Vũ Hoài Thương 21/10/2021
9 HÀ THANH HÒA 21/10/2021
10 NGUYỄN THỊ THI THI 21/10/2021