Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ THU CÚC 27/10/2021
3 Phùng Ngọc Bích 27/10/2021
4 Phạm Hồng Quang 27/10/2021
5 Lê Ngọc Thanh Tâm 27/10/2021
6 Dương Hoài Duy 27/10/2021
7 Bùi thị thanh phường 27/10/2021 01/11/2021
8 Trương Lương Bảo Khánh 27/10/2021
9 TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN 27/10/2021
10 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 27/10/2021 01/11/2021