Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ ANH HOÀNG 18/05/2022
3 LÊ HOÀNG TUẤN 18/05/2022
4 LÊ ANH HOÀNG 18/05/2022
5 NGUYỄN HỒ LONG 18/05/2022 23/05/2022
6 TRẦN VĂN HÒA 18/05/2022 01/06/2022
7 BÙI TIẾN VINH 18/05/2022 19/05/2022
8 PHẠM VĂN THÀNH 18/05/2022 19/05/2022
9 ĐOÀN VĂN HIỆP - UQ - NH- TRẦN VAN NAM - 0933880998 18/05/2022 19/05/2022
10 NGUYỄN XUÂN THAO - NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 18/05/2022 19/05/2022