Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ VĂN KHÁNH - HOÀNG THỊ OANH 14/04/2021 29/04/2021
2 Công ty TNHH Nông nghiệp Omega 14/04/2021
3 Nguyễn Tuấn Trung UPS 14/04/2021
4 Trần Châu Giang 14/04/2021
5 Trương Thị Thanh Thuý 14/04/2021
6 ĐỖ NHẬT THANH 14/04/2021 15/04/2021
7 TRẦN ANH TUẤN 14/04/2021 15/04/2021
8 TRẦN ANH TUẤN 14/04/2021 15/04/2021
9 TRƯƠNG THỊ MỸ HOA 14/04/2021 19/04/2021
10 Nguyễn Thị Bình An 14/04/2021