Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tạ Đức Cường 04/12/2021
3 Đinh Ngọc Yến Nhi 04/12/2021
4 NGUYỄN THỊ THUẬN YẾN 04/12/2021
5 Tạ Đức Cường 04/12/2021
6 Lưu Tấn Lộc 04/12/2021
7 Tạ Đức Cường 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Hương 04/12/2021
9 Võ Thị Cẩm Tú 04/12/2021
10 Hoàng Tiến Thành 04/12/2021