Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Tống Thị Thu 20/09/2021
2 PHAN THẠNH TRỊ 20/09/2021
3 Nguyễn Thanh Tuấn 20/09/2021 21/09/2021
4 Lê Huỳnh Yến Như 20/09/2021
5 Nguyễn Linh Hà 20/09/2021
6 LÊ THỊ KIM THOA 20/09/2021 22/09/2021
7 Phuong thi nguyet 20/09/2021
8 Nguyễn Thị Duyên 20/09/2021 23/09/2021
9 Nguyễn Thị Lương 20/09/2021 23/09/2021
10 NGUYỄN THỊ THI THI 20/09/2021