Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Kim Thơ 28/10/2021
3 NGÔ NGỌC CHÂN 28/10/2021
4 NGUYỄN THỊ MINH PHỤNG 28/10/2021
5 NGUYỄN TÀI CHÍ 28/10/2021
6 Trần Nhữ Uy 28/10/2021 04/11/2021
7 NGUYỄN DUY DƯƠNG 28/10/2021
8 CHẾ THỊ BÍCH VÂN 28/10/2021
9 Phan van An 28/10/2021
10 Mr. Nguyễn Ngọc Châu 28/10/2021 02/11/2021