Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Diệp Sang 28/10/2020
2 Phạm Thị Như Hảo 28/10/2020
3 Phan Thành Công 28/10/2020
4 Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/10/2020
5 Bùi Phương Thảo 28/10/2020
6 Nguyen Thi Quynh Trang 28/10/2020
7 Nguyen Thi Quynh Trang 28/10/2020
8 BÙI THU THỦY 28/10/2020
9 NGUYỄN VĂN HÂN 28/10/2020
10 Trần Đình Tài 28/10/2020