Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/07/2021
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/07/2021
3 Trần Nguyễn Thanh Quân 30/07/2021 04/08/2021
4 NGUYỄN THÀNH NHỰT - LÝ MỸ LAN 30/07/2021 16/08/2021
5 ĐẶNG THỊ KIM ỐC 30/07/2021
6 TRẦN THỊ NGỌC HÒA 30/07/2021 06/08/2021
7 Nguyễn Quốc Tân 30/07/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 30/07/2021 16/08/2021
9 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 30/07/2021 16/08/2021
10 THAI THI KIM QUY 30/07/2021