Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Duyên 20/10/2021
2 Phạm Ngọc Linh 20/10/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
4 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
5 VĂN MINH TUẤN 20/10/2021 29/10/2021
6 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
8 TRẦN VĂN THI 20/10/2021 29/10/2021
9 TRẦN VĂN THI 20/10/2021 29/10/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021