Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THẮNG TAM 04/03/2021
2 Lạc Thị Hồng Phương 04/03/2021
3 PHAN HỮU MINH KHOA 04/03/2021
4 PHAN HỮU MINH KHOA 04/03/2021
5 Ngô Thị Tuyết Nga 04/03/2021
6 HUỲNH THÁI SƠN 04/03/2021
7 TRẦN THỊ LỢI 04/03/2021
8 Nguyễn Thị Thu Hà 04/03/2021
9 HUỲNH THÁI SƠN 04/03/2021
10 Vũ Thị Mỹ Tiên 04/03/2021