Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒNG MỸ QUỲNH 28/01/2022
3 ha doan cuong 28/01/2022
4 PHẠM DUY ĐỊNH 28/01/2022 07/02/2022
5 NGUYỄN VĂN THÔNG 28/01/2022 07/02/2022
6 NGUYỄN MẠNH VŨ 28/01/2022 07/02/2022
7 TRƯƠNG THỊ NGỌC LÝ 28/01/2022 21/02/2022
8 TRƯƠNG THỊ NGỌC LÝ 28/01/2022 21/02/2022
9 HỨA HÀ PHƯƠNG TRÚC 28/01/2022 21/02/2022
10 TRẦN THANH LẬP 28/01/2022